Orlundas första historia.

Hur kan man beskriva vad som tilldrog sig i Orlunda i begynnelsen, naturligtvis är det omöjligt att säga med bestämdhet att det var som jag beskriver det. Efter långa studier i bland annat gammal litteratur och egen forskning, intervjuer om upphittade föremål samt lite egen fantasi vill jag göra en sammanställning av materialet. När det gäller så gamla tider kan ingen garanti lämnas för att det exakt förhåller sig som man berättar, men allt är gjort för att få så rätt beskrivning som möjligt.
Konstateras kan att det äldsta föremålet som är känt, det har jag själv hittat, det är en spetsnackig stenyxa som dateras från tiden 1800 ­ 3000 år före Kristus. Yxan är en grönstensyxa som jag fann 1986 vid harvning ca 50 meter från skogshörnet NV om gården. Tidigare har en liknande yxa hittats enligt anteckningar, även den på Börstadgårdarna mot Granby, därmed inte sagt att Börstad tillhör den äldsta delen av Orlunda, men de äldsta fynden har gjorts här. Kanske har någon bott här på den tiden, eller tappat en yxa under sin vandring, men då vi vet att det var sjö eller sankmark tidigare kan inte uteslutas att det funnits mera fasta boplatser. Jagade man i "Fyllamossen" även då? Säkert är dock att det funnits god tillgång på vatten där ända till 1940-talet, det vet jag för jag kommer ihåg när mossen utdikades och det var troligen under  30-talet.

Då SGU, Statens Geologiska Undersökning borrade för att undersöka gas- och oljefyndigheter på 1970-talet borrades flera hål, ett hos oss vid Börstad, ett i mossen och ett vid Fylla Norrgård. Borrhålet hos oss är 221 meter djupt, i mossen vet jag inte och i Fylla kom man ner till omnämnda sjö, där var det stopp det gick inte att borra under sjön. Vad man fann under dessa borrningar var vad man tidigare anat nämligen att en stor spricka finns i berggrunden mellan Börstad och Fylla. Den sprickan går i riktning mot Hagebyhöga ­ Motala i norr och mot Hov i söder.
I Orlunda har ovanligt många stenyxor påträffats. I boken Skänningebygdens runinskrifter av Elias Wessén beskrives många fynd av stenyxor från Orlunda , dessa fynd är från tidigt 1900-tal och fram till omkring 1930. Mina inventerade fynd kommer från 1980-talet.
En del av Orlunda , Stavlösa ­ Piltorpaängen anser jag vara mycket intressant här uppe på höjden har många intressanta fynd gjorts och med gravhögarna i Piltorpaängen tror jag att vid en utgrävning skulle mycket historiskt materiel komma i dagen. Jag hoppas att det så småningom förverkligas.

 

 

I