Orlundas kyrkliga historia

Gamla kyrkanDen gamla kyrkan byggdes på 1100 - talet och revs 1888 för att ge plats åt en ny och större kyrka. Kyrkan bestod av ett fyrkantigt torn i väster, ett tvåkvadratiskt skepp och två korsvalv, ett enkvadratiskt kor med ett korsvalv och en rundel med hjälmvalv. Utanför skeppets södra ingång var vapenhuset med ett korsvalv och på korets norra sida en sakristia med tunnvalv. Kyrkans längd var med koret och yttertornmuren 19,5 m och bredden var 4,35 m. Den stora gången i kyrkan skall ej ha varit så bred att två personer kunde gå i bredd. Altardiket rymde 6 eller 7 personer och varje bänk endast 3 personer. Då det 1876 fanns ca 704 invånare i socknen så var detta en av anledningarna till att kyrkan revs för att ge plats åt en ny och större kyrka. Det var nämligen så att på den här tiden så fanns det ett tvång på att gå i kyrkan varje söndag och eftersom kyrkan endast rymde sammanlagt 80 personer var den lite för liten. ( självklart fanns det även då tillfällen då man slapp att gå till kyrkan. T.ex. så fick en kvinna som fött barn ej gå till kyrkan innan han tagit emot nattvarden eftersom hon då ansågs vara oren. Som ni förstår så var det inte ovanligt att kvinnor väntade med att ta nattvarden för att slippa gå till kyrkan, och vem kan klandra dem med tanke på de flera timmars långa predikningar som kunde förekomma i kyrkan) Om man tar med detta i åtanke då man säger att det var synd att den gamla kyrkan revs så kan man ju förstå varför detta hände ( men jag undrar ändå varför man inte kunde låta den gamla stå kvar och bygga den nya bredvid).

Nya kyrkan 1888 - 1889

Enligt protokoll av den 10 oktober 1872 bestämdes att något samarbete med Fivelstad ej skulle ske. 3 dagar senare beslöt stämman att man skulle ta fram ritningar till den nya kyrkan . År 1879 beslutade så stämman att skjuta upp kyrkobygget fem år för att låta kyrkokassan växa.

År 1888 revs den lilla yrkan och den nuvarande korsformiga centralkyrkan av kalksten och tegel i nygotisk stil byggdes. Turerna kring att bygga upp en ny kyrka var många och det är inte så underligt då det var dyrt och mycket arbete krävdes. Det var dessutom endast bönderna som fick bekosta hela kalaset.

Den nuvarande kyrkans fönster i koret har glasmålningar och runt väggarna hänger textilier med motiv från den heliga staden. Dopfunten är gjord av trä och är skuren av Olaus Wiström i Vadstena 1685. Även orgeln är gammal och byggdes 1903. Men det räcker inte med detta det nuvarande templet har inventarier från 1600 - tal och 1700 - tal bl.a.

  • en ljuskrona och en tung brudkrona i förgyllt silver vilken väger 325 gram och tillverkades 1783.

  • en Karl XII:s bibel.

  • en oblatask från 1640, en förgylld patén, sockenbudstyg och sockenbudskalk.

Kyrkan innehar också en full uppsättning av antependier!

 

Helbild av Orlunda kyrka 1888 - 1889

Orlunda kyrkas insida

Tidningsartiklar!

Orlunda 2 / 12 1886  Kyrkan förfaller FRÅN ORLUNDA

Den gamla kyrkan, säkerligen en af de äldsta i riket - folksägen vill förlägga dess tillkomst ändå till Stenkils dagar företer en i alla afseenden en bedröflig anblick och står, snart sagdt, fallfärdig i hvilket ögonblick som helst, Endast 15 fot bred har det sittplatser för blott 60 personer och är så mörk, att organisten i regel måste begagna ljus vid sin sida, hvarjemte tornet är så bristfälligt, att ringkarlarne mången gång frukta stiga dit upp. Af gamla minnesmärken finnas spår efter målade helgonbilder å halvfrundelen, en gammal dopfunt af trä och i tröskeln till varpenhuset en runsten. Altartaflan föreställer Kristi korsfästelse med bilder af Moses och Johannes på sidorna.

Orlunda 1887   Klart för kyrkobygge

Efter många år av förseningar och förkastade planer verkar nu allt klart för kyrkobygget i Orlunda. Kyrkostämman har beslutat anta ett anbud på 41 000 kronor från byggmästare P A Hallander från Varola i Västergötland. Redan för 15 år sedan förde Orlundaborna förhandlingar med Fivelstads församling om nytt kyrkobygge. Av planerna blev intet. År 1879 beslutade så stämman att skjuta på kyrkobygget i fem år för att låta kyrkokassan växa. Idéerna till en centralkyrka är hämtade från västgötska Beateberg. Kyrkoritningarna är utförda av arkitekt Carl O Möller som ritat Johanneskyrkan i Stockholm. Rivningen av den nuvarande kyrkan från 1200-talet i kalksten och tegel skall påbörjas i april.