Orlunda

Start Masterna Kyrkan Arkeologi
Orlunda långvågsstation Länk till artikel om stationen
förr i tiden fanns här tre ståtliga radiomaster ( på bilden ett av vajerfästena) Spindelnätet på kartan är i verkligheten de 50 mil koppatråd till en vikt av 14 ton som ligger nedgrävd runt radiostationen i Orlunda
   

Orlunda långvågsstation byggdes 1958 till 1961 i Orlunda sydost om Vadstena då stationen invigdes i maj samma år av Prins Bertil. Det var en modernare station på 2 × 300 kW för parallelldrift från Compagnie Français Thomson-Houston (CTH, idag enbart Thomson). Slutrören var en CTH-specialitet, vapotroner med ångkylning. Antennsystemet var en unik ringantenn, utvecklat av civilingenjören Folke Strandén vid Televerket, bestående av fem 200 m höga master stående i en ring runt en centrummast på 250 m med ett inbördes avstånd av 630 m. Projektledare vid uppbyggnaden av Orlundastationen var Tore Myrén vid Televerkets Radiobyrå.Mittmasten rasade i juli 1970 efter ett blixtnedslag som slog av huvudstaget och krossade isolatorn.

Sändningsfrekvensen alstrades av en extremt noggrann generator, som gjorde att stationen kunde fungera som normalfrekvensstation för vetenskapliga ändamål. Räckvidden var dagtid gott och väl halva Sverige, under mörk del av dygnet mycket större, så att större delen av Europa täcktes. Motalasändaren användes därför för Sveriges Radios utlandsprogram med målområde Europa. Som ersättning för den nedlagda Motalasändaren byggdes för utlandsprogrammet en ny mellanvågstation i Sölvesborg.

Sändaren stängdes av 30 november 1991, och 1995 revs de sista masterna. 1987 hade militär från K3 i Karlsborg fått öva sina sabotagekunskaper på tre av masterna. Totalt upptog stationen 240 hektar inklusive jordnät och kraftkablar nedlagda under plogdjup. Idag finns en 86,4 m hög mast för mobiltelefoni på samma plats som den ursprungliga mittmasten. I januari 2006 skrev några privatpersoner till länsstyrelsen i Östergötland med begäran om att stationsbyggnaden skulle byggnadsminnesförklaras

Länk till film om stationen

 

Länk till annan artikel om radiostationen

 

 

 

 

 

.