Rogslös från väster


 

 

Skröner om kyrkan

I Rogslösa kyrka finns ett av medeltidens främsta konstverk. Där sitter nämligen en dörr prydd med järnbeslag smidda av en smidesmästare på 1100-talet. Vad denne mästare hette vet ingen - han kallas bara Rogslösamästaren.

Runt dörren går en järnslinga som inramar hela konstverket. Överst ser man ett halvrunt fält med ett jaktmotiv. Det skildrar en krigsöverste vid namn Placidus upplevelser. Han dog 118 e.Kr. Han var en dag på jakt och fick se en hjort, större och vackrare än alla andra han sett. Han följde efter den flyende hjorten in i skogen. Plötsligt fick han se hjorten stå på en klippa med ett krucifix mellan hornen. Samtidigt började hjorten tala: "Placidus, Varför förföljer du mig? jag är Kristus, som du ovetande håller i ära. Dina allmosor har stigit upp till mig och jag talar till dig genom en hjort." Placidus blev så förskräckt att han föll av sin häst. Rösten uppmanade honom att låta döpa sig. Placidus trodde på Kristus och lät döpa sig och hela familjen och fick i dopet namnet Eustachius. När senare hans militäre chef fick veta att han var kristen lät man kasta Eustachius i en väldig kopparbunke i form av en tjur, under vilken man gjorde upp eld. Där stektes han till döds. Men när man tog ut hans döda kropp var den helt oskadd.

Nederst på dörren ser man en symbolisk framställning av syndafallet med kunskapens träd, Eva och ormen. Vidare visas syndens straff. Det är djävulen som drar en kvinna i håret och sticker henne med ett spjut. Slutligen ser man det godas seger över det onda

Trollens svinhusdörr

Det finns en gammal folksägen om Rogslösadörren. Enligt den bodde det Rödgavels grotta på Omberg en massa troll. De skulle ha en bröllopsfest men glömde att bjuda trollen från Västergötland. De blev förargade men kom objudna och gick först till Rogslösa kyrka, och stal vigvatten, som de stänkte på bröllopsgästerna. Då förvändes deras syn och de började slåss. Under tiden åt västgötatrollen upp all bröllopsmaten. Men Rogslösabor, som kommit för att se på bröllopet, passade på och tog trollens fina svinhusdörr och satte den i sin nya kyrka i Rogslösa!