Historia

Äldsta huset i samhället är troligen Sofiero, nuvarande Folkungahallen. Sedan kom Mejeriet och villorna vid Järnvägsgatan melan 1910-1915. Omkring 1915 startade byggnadsfirman Johansson & Björk sin rörelse, så det som byggdes i Väderstad under åren 1915-1950 har i stort sett detta bolag gjort.

1964 byggdes Folkungagården, hem för gamla, med 30 vårdplatser.

Omkring 1970 började Väderstad- Verken sin byggnation på nuvarande plats och har sedan utvidgas nästan varje år, för att nu dominera Väderstad samhälle.

I början på sjuttiotalet inköpte Mjölby Kommun gårdarna Storgården, Nygården och Skattegården och därmed blev det åter fart på villabebyggelsen. Mellan 1975-1980 uppfördes 60 villor på Skattegården. Det senaste tillskottet inom bebyggelsen är fritidsgården som uppfördes 1985 i VIK:s regi.

 

Ca 565 fornlämningar är kända. Mycket talrika stensättningar av rösetyp, varav många kvadratiska, samt älvkvarnsförekomster tillhör bronsålder och äldre järnålder. Sex järnåldersgravfält är av både äldre och yngre typ. Till de äldre gravarna anknyter över 30 km stensträngar i delvis omfattande system. Av sju kända runstenar är fem bevarade, tre med anknytning till Haddestads by. Av Harstads och Väderstads medeltidskyrkor återstår ruiner och ödekyrkogårdar.

Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och i båda ändar halvrunt avslutat kyrkorum är ritad av C.G. Blom-Carlsson och invigdes 1840. Den ersatte de båda romanska stenkyrkorna i Väderstad och Harstad. Från dessa härstammar bl.a. ett altarskåp från 1400-talets senare del, ett triumfkrucifix från 1300-talet och en gotländsk dopfunt från ca 1300.

– Ortnamnet (1368 ecclesie Wederstadha ’Väderstads kyrka’), som i efterleden innehåller plural form av stadher ’ställe’, kan i förleden innehålla djurbeteckningen vädur eller ett därav bildat mansnamn.