Väderstad-Verken
länk till annan sida om Väderstverken

År 1962 så startades den tillverkning av lantbruksredskap som idag går under namnet Väderstad-Verken AB. Det skedde i en liten gårdsvärkstad som var 3*6 meter och det mesta arbete gjordes för hand. Efter 5 år så flyttade tillverkningen till en större verkstadslokal.

Denna verkstads lokal var inte bara större utan hade ett mycket bättre läge när det gällde transportmöjligheter. Man kom nu att släppa  den första kulturharven som kom att göra Väderstad Verken känd i hela södra och mellersta Sverige.

Vid denna tidpunkt hette Väderstad Verken Runes mekaniska verkstad som hade beställningar fick nu flera order än vad man kunde klara av och detta året blev ett hetsigt år då man fick jobba såväl dag som natt för att hinna färdigt men beställningarna.

1972 så byggde man en ny verkstadslokal som var belägen vid allmän väg och vid järnväg så att det var möljligt att ha en egen kaj som man lastade sakerna direkt på tåget. Man har sedan man byggde lokalen tvingats att bygga ut lokalen 5 gånger. 1977 så var ett viktigt år i Väderstad Verkens historia det var nämligen då man ombildades till aktiebolag.

Idag är väderstad verken ett bolag som har nätverk över hela Europa och är en av de stora på marknaden.

Väderstad-Verken 40-årsjubilerar 2002

Nu riktas blicken österut  Samtidigt som Väderstad-Verken firar 40-årsjubileum, redovisar man sitt bästa resultat någonsin och öppnar portarna österut.

När Rune Stark konstruerade sin första sladd hemma i gårdsverkstaden, kunde varken han eller någon annan drömma om att företaget 40 år senare skulle vara ett av Europas ledande tillverkare av såmaskiner, harvar och vältrar.  Jag associerar Väderstad-Verkens utveckling med berättelserna i det gamla Rekord-Magasinet, sa landshövding Björn Eriksson i sitt jubileumstal och lät hundratals ballonger stiga till Väders. Då hade redan sex fallskärmshoppare, till de många åhörarnas stora jubel, genomfört perfekta landningar.
 
Bästa året hittills
Väderstad-Verken AB ökade under 2001 sin försäljning med 28 procent jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och årets första fyra månader visade en ökning med 16 procent. Detta om man jämför med samma period förra året.

Särskilt påtaglig har efterfrågan varit i Ungern, Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike, konstaterar företagets vd Crister Stark.

Han berättar att investeringar i storleksordningen 60--70 miljoner står för dörren. Första utbyggnaden gäller fabriksanläggningen i Väderstad som ska byggas ut med cirka 4 000 kvadratmeter och beräknas stå klar till jul.

Utmaning: I höst öppnar man också portarna mot öster. Tre nya dotterbolag bildas i Estland, Lettland och Litauen.Organisationen blir gemensam men av legala skäl krävs ett dotterbolag i varje land.

Det är en stor utmaning att starta verksamheten i Baltikum. Det blir också en bra plattform för att komma närmare Ryssland och Vitryssland, säger marknadschefen Johan Orrenius.

- I september räknar vi med att våra nya lokaler i Riga skall invigas och just nu etableras säljkontor i Tartu och Kaunas.

Göran Palmqvist  0142-369610
goran.palmqvist@corren.se

Måndag 17 juni 2002
Östgöta Correspondenten  013-28 00 00 (växel)