Bona


Bona är en vackert belägen ort någon mil norr om Motala på vägen mellan Nykyrka och Godegård.

Bona har en lång och skiftande historia. Idag är lokaliteterna dåligt utnyttjade.