Borensberg en ort i Motala kommun

Borensberg ligger 18 km öster om Motala nära sjön Boren. Genom orten går både Göta kanal och Motala ström. Över strömmen går den ståtliga flervalvsbron av sten från 1797.
Slussen vid Göta kanal är den enda på östgötasidan som som fortfarande manövreras med handkraft. Där Göta kanal böjer av åt öster finns ett kulturhistoriskt värdefullt lusthus från 1872.

Det från flera svenska filmer välbekanta rödfärgade Göta Hotell från 1908 ligger på en smal landtunga mellan kanalen och Motala ström. På norra sidan av strömmen finns det gamla gästgiveriet, dagens Borensberg gästgivaregård. Den är sedan 1915 ihopbyggd med det gamla tingshuset från 1690-talet som fram till 1907 inrymde Bobergs häradsrätt. Detta år flyttades tinget till Motala och den nybildade Aska, Dal och Bobergs häradsrätt.

Ett äldre namn på Borensberg är Husbyfjöl.  2007 firade Borensberg 700 år som ort med flera arrangemang under hela året. Det hade då gått 700 år sedan Husbyfjöl (Hosabyfiol) första gången nämndes i en handling. Namnbytet till Borensberg skedde tidigt under 1900-talet. Det gamla namnet lever kvar i Husbyfjöls marknad som årligen hålls första lördagen i september. Vidare kallas den gamla genomfartsgatan genom Borensberg för Husbyvägen. På den gamla slussvaktarbostaden söder om kanalen står det fortfarande Husbyfjöl på fasaden.

Under perioden 1919-1949 var Borensberg ett municipalsamhälle. Största delen av samhället låg då i Brunneby socken/kommun och en mindre del i Kristbergs socken/kommun. Borensbergs kommun bildades 1952 genom en sammanslagnings av Brunneby, Klockrike och Kristbergs kommuner. Området är sedan 1971 en del av Motala kommun.

Borensbergs IF har sektionerna fotboll, friidrott, skidor och cykel på programmet. Tjällmo-Godegårds OK som är den största orienteringsklubben i Motala kommun har sin mesta verksamhet i Borensberg

 

 

I Borensberg låg Sveriges Urmakareförbunds Skola där man utbildade urmakare och optiker. 

 

Borensbegs Centrum

Hällaskolan (Högstadieskola)

Borensbergs folkpark

Kraftverk strax öster om Borensberg

Industribyggnad

Plastindustri

Betongindustri

 

Borensbergskarta

Husbyfjöl omnämns första gången 17 april 1307 som Hosabyfiol, vilket betyder husabyn vid bron (fjölen), närmare bestämt bron över Motala ström vid sjön Borens utlopp mot öster i Brunneby socken i nordvästra delen av Östergötland. Orten heter idag Borensberg.

Ordledet fjöl kommer av planka eller bräda. Den äldsta föregångaren till dagens ståtliga sexvalviga stenbro utgjordes således av en träbro eller spång. Namnet på en medeltida föregångare till strömbron i Motala var för övrigt Långspången ("langa spang" omnämnd 1383) och belägen nedströms dagens strömbro.

Husby vid bron över Motala ström är en av flera platser i Östergötland som en gång i tiden antas ha varit en kunglig husaby. Det geografiska läget vid ett av södra Sveriges största vattendrag, där dessutom de gamla vägarna från Skänninge, Örebro, Linköping och Motala strålade samman, gav "Husby vid fjölen" en kommunikationsmässigt central plats i denna del av det medeltida  Sverige. Belägenheten vid ett vattendrag som korsas av gamla landleder är ett utmärkande drag också för många andra husbyar i Sverige.

Husbyfjöl är den enda kända husabyn i västra Östergötland. I den centrala delen av landskapet fanns gården Husby i den medeltida byn och socknen Husby-Vist ("Husaby Wist", senare omdöpt till Vist). Liksom i Husbyfjöl låg denna husaby inte långt från ett vattendrag, Stångån. Flest husbyar i Östergötland finns i öster, bland annat i socknarna Västra Husby och Östra Husby.

Husbyfjöls strategiska placering framgår inte bara av dess lokalisering i närheten av en bro där viktiga vägar korsade en betydande vattenväg, utan också av att slättbygden här övergår i en utlöpare av Tylöskogen, den fordom vidsträckta skogen i gränslandet mellan Östergötland och Närke samt mellan Götaland och Svealand. Enligt traditionen skall det i Husbyfjöl ha funnits ett kapell där de resande tog nattvarden innan de fortsatte färden in i det vilda skogsområdet i norr. Husbyfjöl fick också tidigt ett gästgiveri, närmare bestämt 1645 då en här belägen krog genom ett kungligt brev upphöjdes till gästgivargård. Ännu ett tecken på platsens centrala belägenhet är fornborgen på Juteberget strax norr om Husbyfjöl.