Fornåsa

Utsiktsbild från plats som visas på kartan nedan

Till vänster Byggdegården och till höger skymtar Fornvalla

Skolan i Fornåsa kan ses till vänster på bilden.

Vet någon något om Fornåsas historia skulle jag bli glad att bli kontaktad