De gamla stenåldersfynden berättar att det funnits Tjällmobor sedan urminnes tider. Tjällmo och Klovstena omtalas i gamla dokument från 1369, vilket absolut inte daterar ortens ålder utan mest ger en minimiålder. På grund av det tidiga kyrkbygget kan man dra slutsatsen att det var en betydande bosättning här redan under tidig medeltid. Orten utvecklades, fick rätt att hålla marknad och fick tingshus och gästgivaregård. Vid slutet av 1700-talet hade socken 4 000 invånare, att jämföra med dagens knappt 1 000 invånare.

Tjällmoborna försörjde sig inte endast på jordbruk utan i stor utsträckning på järnhantering och därmed tillhörande skogsbruk, kolning och transporter. Att Tjällmo verkligen var en gammal järnbyggd ser man även i Tjällmo Härads sigill, som har tången och hammaren som symbol.

Under medeltiden hörde Tjällmo socken till Godegårds respektive Hällestads bergslag. Kyrkbyn har vuxit upp kring en väg, som förr gick mellan husen och kyrkan och på den tiden var det en betydande väg.

Åkrarna och fälten bakom kyrkan har förut varit en del av ett sjösystem och kyrkan skall då ha legat på en udde ut i sjön. Utdikningen påbörjades i mitten av 1800-talet

**************************************************************************************************

Marianne och Gunilla vid gruvfogdens hus.

Ingen kan idag tro att det under åren 1944 - 1958 bedrevs gruvbrytning i Baggetorp, beläget i östra Tjällmo. En brytning av wolframit – ett mineral som aldrig tidigare hade hittats i norra Europa. Portugal var ditills den nordligaste fyndplatsen.

Gruvan bröt wolframit  (
(Fe2+)WO4 to (Mn2+)WO4 )och molybden under 14 år från 1944. Där finns flera inhägnade schakt, verkstad, transformatorhus, laboratorium samt den gamla logen, där metallerna förädlades.
Man kan gå en sväng i de gamla varphögarna och har man tur eller är tillräckligt envis, så hittar man både wolframit och molybdenglans.
Gruvans historia i text och bild finns dokumenterad på en informationsskylt på gruvområdet.
Vill man veta ännu mer finns en bok att köpa nere id "Café med hantverk brevé" intill kyrkan. I boken beskrivs hela utvecklingen av den otroliga satsningen från fyndet av wolframit, inmutningen, arbetsmomenten i gruva och vid förädling och till gruvans fall.
Många unika bilder finns illustrerade i boken.

OBS! När du promenerar runt i den obanade terrängen, var uppmärksam på att det finns ganska mycket vasst järnskrot gömd i mossan, och att det kan vara lösa stenar som blivit täckta av naturen igen, men som gärna rör på sig när man kliver där.

Länk till bildspel

***********************************************************************************************************