Tjällmo är en by i centrala Östergötland med anor från 1100-talet. Huvuddelen var då bara sankmark och till och med på medeltiden fanns inga ordentliga vägar...
Läs mer...
Tjällmo Hembygdsförening är väldigt aktiv. 

Vill man få lärdom om Tjällmos historik så kan man följa den s k Skönnarboleden som de utarbetat en broschyr om.

Länk till Hembygdsföreningens hemsida